roboty ziemne,
brukarstwo,
sieci zewnętrzne,      
sprzedaż kruszywa

ul. Krakowska 50,
32-050 Skawina, Kraków
tel: 664 148 994

Przejdź do Opisów budów
Przejdź na początek

JAWORNIK koło MYŚLENIC

Zakres prac:

 • makroniwelacja terenu 11200m3
 • wykopy fundamentowe 2150m3
 • wykopy liniowe wodno - kanalizacyjne, media 370 m/b
 • korytowanie pod utwardzenie terenu 4500m2
 • korytowanie pod drogę dojazdową 840m2
 • utwardzenie, podbudowy 5350 m2

KRAKÓW CENTRUM HOTEL "PURO"

Zakres prac:

 • wykopy fundamentowe szerokoprzestrzenne
 • wykopy kopertowe pod szyby windowe
 • wykopy pod stopy wzmacniające
 • wymiana gruntu na dnie wykopu
 • stabilizacja podłoża dna wykopu

SKAWINA ELEKTROWNIA WODNA

Zakres prac:

 • usunięcie krzewów i drzew o średnicy pnia do 100mm
 • mechaniczne usunięcie zużytych nawierzchni wraz z odwiezieniem odspojonego materiału na odległość do 20 km
 • wyciągnięcie stalowych grodzic dł. do 12 m wbitych do głębokości 8 m z terenu w standardowych warunkach
 • wykopy szeroko przestrzenne zabezpieczone stalowymi grodzicami do głębokości 10,5 m w ilości 4800m3 w raz z odwiezieniem poza teren budowy i utylizacją
 • wykonanie wymiany i stabilizacji gruntu betonem B10 na dnie wykopów w ilości 875 m3
 • odmulenie dna kanałów wlotu i wylotu wody zasilającej turbinę elektrowni w ilości 1200m3
 • dostawa 750 ton kruszywa frakcji 40-80mm wraz z wbudowaniem i wykonaniem ramp roboczych w kanale wodnym
 • wykonanie 200m/b przewiertów sterowanych w tym pod drogą krajową nr44 jak również pod linią kolejową
 • wykopy liniowe wąsko przestrzenne pod linie energetyczne wraz z zasypaniem kabli energetycznych o długości 1950m/b
 • wykonanie podjazdu drogi dojazdowej oraz odwodnienia budynku elektrowni w ilości 225m2
 • przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego

OŁAWA

Zakres prac:

 • zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej
 • wykopy fundamentowe
 • wywóz urobku na odkład na odległość do 150m
J&R ROBOTY ZIEMNE

ul. Krakowska 50
32-050 Skawina, Kraków
tel: 664 148 994
NIP: 679-213-47-35
WŁASCICIEL

Leszek Wcisło
tel: 664 148 994
e-mail:
wymiana.jr@gmail.com
ZAPYTANIA OFERTOWE

Radosław Mazurkiewicz
tel: 880 336 964
e-mail:
radoslaw.m.robotyziemne@op.pl