roboty ziemne,
brukarstwo,
sieci zewnętrzne,      
sprzedaż kruszywa

ul. Krakowska 50,
32-050 Skawina, Kraków
tel: 664 148 994

Przejdź do Opisów budów
ID Nazwa kategorii Opcje
22OBIEKTY SPORTOWEPrzejdź do kategorii
23ROBOTY BRUKARSKIEPrzejdź do kategorii
24UTWARDZENIA TERENUPrzejdź do kategorii
25KSZTALTOWANIE TERENU I UMOCNIENIAPrzejdź do kategorii
26FUNDAMENTY i WYKOPYPrzejdź do kategorii
27PRACE ZIEMNEPrzejdź do kategorii
28OLAWAPrzejdź do kategorii
29SKAWINA ELEKTROWNIA WODNA Przejdź do kategorii
30KRAKOW CENTRUM HOTEL "PURO"Przejdź do kategorii
31JAWORNIK KOLO MYSLENICPrzejdź do kategorii
35BRANICKAPrzejdź do kategorii
36BRZOSKWINIAPrzejdź do kategorii
37ZDROWAPrzejdź do kategorii
38BIEZNIA NA KATOWICKIEJPrzejdź do kategorii
39PARK KROWODERSKIPrzejdź do kategorii
40BOLARUS BOCHNIAPrzejdź do kategorii
41WIERZYNSKIEGOPrzejdź do kategorii
Przejdź na początek

JAWORNIK koło MYŚLENIC

Zakres prac:

 • makroniwelacja terenu 11200m3
 • wykopy fundamentowe 2150m3
 • wykopy liniowe wodno - kanalizacyjne, media 370 m/b
 • korytowanie pod utwardzenie terenu 4500m2
 • korytowanie pod drogę dojazdową 840m2
 • utwardzenie, podbudowy 5350 m2

KRAKÓW CENTRUM HOTEL "PURO"

Zakres prac:

 • wykopy fundamentowe szerokoprzestrzenne
 • wykopy kopertowe pod szyby windowe
 • wykopy pod stopy wzmacniające
 • wymiana gruntu na dnie wykopu
 • stabilizacja podłoża dna wykopu

SKAWINA ELEKTROWNIA WODNA

Zakres prac:

 • usunięcie krzewów i drzew o średnicy pnia do 100mm
 • mechaniczne usunięcie zużytych nawierzchni wraz z odwiezieniem odspojonego materiału na odległość do 20 km
 • wyciągnięcie stalowych grodzic dł. do 12 m wbitych do głębokości 8 m z terenu w standardowych warunkach
 • wykopy szeroko przestrzenne zabezpieczone stalowymi grodzicami do głębokości 10,5 m w ilości 4800m3 w raz z odwiezieniem poza teren budowy i utylizacją
 • wykonanie wymiany i stabilizacji gruntu betonem B10 na dnie wykopów w ilości 875 m3
 • odmulenie dna kanałów wlotu i wylotu wody zasilającej turbinę elektrowni w ilości 1200m3
 • dostawa 750 ton kruszywa frakcji 40-80mm wraz z wbudowaniem i wykonaniem ramp roboczych w kanale wodnym
 • wykonanie 200m/b przewiertów sterowanych w tym pod drogą krajową nr44 jak również pod linią kolejową
 • wykopy liniowe wąsko przestrzenne pod linie energetyczne wraz z zasypaniem kabli energetycznych o długości 1950m/b
 • wykonanie podjazdu drogi dojazdowej oraz odwodnienia budynku elektrowni w ilości 225m2
 • przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego

OŁAWA

Zakres prac:

 • zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej
 • wykopy fundamentowe
 • wywóz urobku na odkład na odległość do 150m
J&R ROBOTY ZIEMNE

ul. Krakowska 50
32-050 Skawina, Kraków
tel: 664 148 994
NIP: 679-213-47-35
WŁASCICIEL

Leszek Wcisło
tel: 664 148 994
e-mail:
wymiana.jr@gmail.com
ZAPYTANIA OFERTOWE

Radosław Mazurkiewicz
tel: 880 336 964
e-mail:
radoslaw.m.robotyziemne@op.pl